Het begin van iets moois!

De Streekconferenties TLZ werden eind 2016 en begin 2017 georganiseerd door Natuurmonumenten met medewerking van de gemeenten Tilburg, Loon op Zand en Dongen, de Efteling, Waterschap de Dommel, het Brabants Landschap en Vitaal Leisure Landschap Hart van Brabant.


Tijdens deze twee streekconferenties in 2016/2017 gingen ruim 280 burgers met elkaar in gesprek over het landschap tussen Loon op Zand en Tilburg. Doel was om samen na te denken over de verbetering van dat landschap en hoe zij daar zelf een bijdrage aan kunnen leveren. Iedereen was het er over eens: het kan mooier, toegankelijker en groener. De deelnemers gingen op zoek naar de gemeenschappelijke ideeën en dromen over het gebied. Het moet een plek worden waar het fijn is om te wonen, te werken en te recreëren. Dat leverde meer dan 40 prachtige ideeën op, een begin van iets moois! Het volledige verslag kun je hiernaast downloaden.

Werkgroepen

Uit de twee streekconferenties zijn een aantal werkgroepen voortgekomen die met hun ideeën aan de slag gaan. Op deze website houden zij je op de hoogte van hun activiteiten en projecten.

Hart voor de Streek

Bekijk hieronder de film “Hart voor de Streek”, die is gemaakt met medewerking van bewoners over hun dromen voor het gebied.