Masterplan Landschapspark Pauwels

Masterplan Landschapspark Pauwels

Het natuurgebied tussen Tilburg Noord en Loon op Zand en tussen Huis ter Heide en de Brand wordt Landschapspark Pauwels genoemd. Een aantal partijen heeft de richting voor dit gebied gepresenteerd. Zij willen er een gebied van maken waar iets te beleven valt voor ondernemers en bezoekers. Maar daarvoor moeten de landschappelijke kwaliteiten eerst versterkt worden en moet er een waterpark worden aangelegd.

De partners

Aan landschapspark Pauwels werken  de  gemeenten Tilburg en Loon op Zand samen met de waterschappen De Dommel en Brabantse Delta, de provincie Noord-Brabant, de Efteling, Natuurmonumenten, Brabants Landschap, ZLTO en Vitaal Leisure Landschap.

Parkachtige elementen

In de plannen is veel ruimte voor het toevoegen van nieuwe parkachtige elementen. Dit zijn mooie aansprekende plekken waar iets te beleven valt. Landschappelijke kwaliteiten worden versterkt, cultuurhistorische plekken worden beter beleefbaar gemaakt en verschillende vormen van ondernemerschap vinden er een plek. Het gebied wordt veel aantrekkelijker om in te recreëren. Dit alles biedt mogelijkheden voor leisure ondernemers en duurzame landbouw.

In maart 2018 nam ook een afvaardiging van de Regiegroep TLZ deel aan de 1e werksessie van het masterplan Landschapspark Pauwels. Het werd een geslaagde dag, gehouden in het Landhuys in Efteling Bosrijk, waarin we allen bouwden aan het masterplan voor dat grote gebied tussen De Efteling/Loonse en Drunense Duinen aan de noordzijde en de bebouwing van Tilburg aan de zuidzijde.

Tijdens deze eerste werksessie hebben alle deelnemers input geleverd voor de verschillende thema’s welke als bouwsteen dienen voor het Masterplan.

De volgende thema’s worden in werkgroepen verder uitgewerkt.

Versterken landschap, natuur en cultuurhistorie

  • Ecologische verbinding Huis Ter Heide – Recroduct – Noorderbos – De Brand_
  • Kwaliteitsverbetering landschap  en benutten cultuurhistorie
  • Stadsranden / stad-landverbindingen

Waterparklandschap met agrarische en recreatieve functies

Verduurzaming landbouw, CO2 binden in de bodem, de wens voor langdurige pacht en ruilverkaveling

Versterken recreatie, bestaand versterken en nieuwe iconen toevoegen

Energie, grootschalig aan de rand en rond de Spinder in het gebied passende mogelijkheden voor: wind, zon, vergisting en rioolwaterwarmte

Aan het einde van de dag is alle input voor de bouwstenen aan Strootman Landschapsarchitecten gegeven die er een samenhangend integraal masterplan van gaan smeden. In een tweede sessie in april is dit nog eens teruggekoppeld naar alle deelnemers voor verdere aanscherping.

Eind mei 2018 ligt er een 1e concept masterplan dat besproken wordt met de partners van Pauwels en de verschillende thematrekkers.

Masterplan Landschapspark Pauwels

Laat een reactie achter op Anoniem Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *