Schil Loonse en Drunense Duinen

De Loonse en Drunense Duinen en de schil daarom heen vormen een prachtig gebied waar veel partijen en organisaties actief zijn. Iedereen is bezig met zijn eigen plannen, maar het zou zo mooi zijn als hier meer samenhang in ontstaat. Want samen bereik je meer en dat kan alleen maar positief uitpakken voor de natuur en het landschap. Daarom heeft Regio Hart van Brabant het initiatief genomen om deze partijen samen na te laten denken over een duurzame toekomst voor het gebied. De regiegroep neemt ook deel aan de werksessies die hiervoor worden georganiseerd.

De koers

Regio Hart van Brabant wil met alle partijen in het gebied de duinen en de schil sterker maken door te investeren in het landschap, de natuur en door passende activiteiten te ontwikkelen. Hiervoor is een betere en slimmere bereikbaarheid essentieel, maar moet ook de al in gang gezette verduurzaming van de landbouw verder worden gestimuleerd. De recreatiedruk op de kwetsbare natuur moet beter worden verdeeld en ergens in het gebied zal duurzame energie een plek moeten krijgen, maar wel zonder de landschappelijke waarden aan te tasten.

Werkgroepen

Werkgroepen gaan nu aan de slag met diverse thema’s en geven invulling aan een gezamenlijke gebiedsagenda, waarvoor zij bestuurlijk committent hopen te krijgen. Ondertussen wordt ook al hard gewerkt aan een uitvoeringsagenda.

Schil Loonse en Drunense Duinen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *