Gebied

Toekomstige ontwikkelingen

dsc_9510Er komen een aantal ontwikkelingen af op het gebied tussen Tilburg en Loon op Zand. Voorbeelden hiervan zijn de hoogspanningsverbinding 380kV, de ontwikkelingsplannen van de Efteling, het ontwikkelen van een leisure boulevard langs de N261, het Landschapspark Pauwels en het toenemende gebruik van het gebied voor intensieve teelten. Tegelijkertijd raken overal in Nederland mensen steeds actiever betrokken bij de kwaliteit van het landschap.

OpĀ de gebiedskaart is aangegeven over precies welk gebiedĀ gesproken zal worden tijdens de streekconferentie.