Regiegroep

Spin in het web

De regiegroep is de spin in het web van alle werkgroepen, die actief een bijdrage leveren aan een mooier landschap tussen Tilburg en Loon op Zand. Zij halen en brengen informatie en bieden ondersteuning waar dat nodig is. Zij onderhouden nauwe contacten met de gemeenten en andere stakeholders in het gebied en hopen zo tijdig op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen. Zien zij kansen voor een werkgroep dan verbinden zij de juiste mensen aan elkaar.

 

Contactpersoon:

Rini van der Laak:  E:  rinivanderlaak@ziggo.nl   T:  06 50402163