Regiegroep

De Regiegroep

De regiegroep is een groep van enthousiaste vrijwilligers die het belangrijk vindt dat het landschap tussen Tilburg en Loon op Zand toekomstbestendig wordt ontwikkeld. Met toekomstbestendig bedoelt de Regiegroep dat het landschap beter en mooier doorgegeven wordt aan de volgende generatie.

Zij staat voor:
  • De regiegroep staat voor het belang van natuur in het landschap en hecht er aan dat gebiedsontwikkeling in samenhang en door samenwerking tussen overheden, bedrijven, bewoners, gebruikers en natuur tot stand komt.
  • Dit betekent voor de regiegroep geen verdeling en verrommeling van ruimte, maar initiatieven die meerwaarde creëren. Waarde waarbij altijd geldt 1 +1 = 3. Hierbij wordt zeker rekening gehouden met de verschillende behoeften van overheden, bedrijven, bewoners, gebruikers én natuur.
  • De regiegroep gelooft dat deze initiatieven niet alleen ‘van bovenaf’ moeten komen, maar gelooft juist ook in de kracht van en het betrekken van burgers.
  • Voor burgers is het soms echter lastig om met (spel-)regels om te gaan, te weten welke ontwikkelingen spelen en te weten wat de mogelijkheden zijn voor ondersteuning. Anderzijds is het voor overheden lastig om met burgerparticipatie om te gaan (welke ruimte moeten/kunnen overheden geven en hoe past dit bij bestaande processen en regels). De regiegroep kan hierbij helpen en wil deze twee werelden meer aan elkaar verbinden.
  • De regiegroep wil burgers in het gebied stimuleren en ondersteunen bij burgerinitiatieven waarbij natuur in samenhang met behoeften van overheden, bedrijven, bewoners en gebruikers wordt ontwikkeld.
  • Daarnaast onderhoudt de regiegroep korte lijntjes met de (lokale) overheid: enerzijds om burgerinitiatieven ter behoud van natuur steeds te agenderen en anderzijds om de juiste informatie en contacten te hebben om burgerinitiatieven te ondersteunen.
Contactpersoon:

Rini van der Laak:  E:  rinivanderlaak@ziggo.nl   T:  06 50402163