Werkgroep Afval

De werkgroep Afval streeft naar een schone stad en een schoon landschap. Hun doel is het verminderen van zwerfval en mensen bewust maken van het probleem.

Er is een openbare facebookgroep opgericht Afval verzamel groep TLZ

Wat is nodig?

Voor het inzamelen van zwerfafval is een elektrische kar noodzakelijk. De werkgroep gaat de komende tijd onderzoeken of er financiers te vinden zijn voor zo een kar of dat er mogelijkheden zijn om hem tijdens afvalacties in bruikleen te krijgen.

Contactpersoon

Paul Kok   E:  kok-paul@hotmail.com  T:  06 36108634