Werkgroep Educatieve boerderij

Educatieve Boerderij

Ergens in het gebied tussen Tilburg, Loon op Zand en Dongen willen wij deze natuur-en-mensen-ontmoetingsplek gaan realiseren. We, dat zijn de leden van de werkgroep Educatieve Boerderij in ontwikkeling. We staan nog aan het begin van het traject. Toch zijn onze dromen al veranderd in punten aan de horizon. De locatie is in zicht en er is enorme goodwill bij gemeenten, Brabants Landschap, Natuurmonumenten en andere betrokken partijen.

De Educatieve Boerderij zal de thuisbasis vormen van de schaapskuddes van De Lachende Ooi. De schapen vormen met hun begrazing een van de pijlers van natuurbeheer in de omgeving.

Enkele doelstellingen zijn

  • educatie over duurzaamheid, natuur, landschap, cultuurhistorie, en natuurlijk over wol en schapen
  • recreatie en beleving voor bewoners uit de regio en recreanten van elders,
  • de natuurwaarden en biodiversiteit van het gebied vergroten.

Daarnaast willen wij nog wat extra’s nastreven, namelijk de sociale samenhang en betrokkenheid bevorderen tussen inwoners uit omliggende gemeenten. We proberen naast natuurminnende vijftigplussers ook bezoekers en vrijwilligers die gewoonlijk niet buiten de stad komen, te verleiden tot het aangaan van een band met de Educatieve Boerderij. Een speciale doelgroep vormen ‘Nieuwe Nederlanders’ uit de omliggende gemeenten.

Hulp en deskundigheid gezocht!

We zijn goed op weg, maar er komt nog meer werk op ons af. Daarom zijn we op zoek naar mensen die kunnen helpen bij fondswerving. Graag een beetje eigenwijs, maar niet tè. En we zoeken expertise voor de sociale participatiekant van ons plan: hoe betrekken we vrijwilligers bij het opbouwen van de Educatieve Boerderij en het naderhand samen onderhouden van verschillende onderdelen daarvan? Daarbij is vooral de vraag: hoe betrekken we ‘nieuwe en oude Nederlanders’ uit bijvoorbeeld Tilburg-Noord erbij? In landschapstermen zou je kunnen zeggen: hoe versterk ik de band tussen stad en platteland?
Belangstelling? Neem contact op met Cees Janse van de Stichting Educatieve Boerderij.

Meer informatie

Cees Janse   E:  educatieveboerderij@outlook.com   T:  06 49359933

Om onderstaande folder beter te kunnen lezen, vergroot je scherm met Ctrl+scroll muis (Windows) of cmd + (Mac)

voorzijde folderachterzijde folder