Werkgroep Streekroutes Midden-Brabant

Deze werkgroep wil het aanbod van fietspaden en ,-routes in het landschap tussen Tilburg en Loon op Zand optimaliseren. Het gebied dat zij onder de loep hebben gelegd is het ten noorden en zuiden van de Middelstraat in Loop op Zand, het gebied Noorderbos en Noorderplas en het gebied tussen de Midden Brabantweg tot aan de Schoorstraat.

Kwaliteit verbeteren

De werkgroepleden hebben eerst een quickscan gemaakt van de kwaliteit van de bestaande fietspaden in het gebied. Als referentie zijn ze ook in andere gebieden gaan fietsen, waar de voorzieningen volgens gebruikers goed op orde zijn, zoals op de Veluwe. Met hun ervaringen en alle verzamelde gegevens heeft de werkgroep een verbeterplan opgesteld. Hierin staan aanbevelingen voor het verbeteren van fietspaden en het optimaliseren van routestructuren. Een van de grootste hiaten die zij aantroffen in het huidige fietsroutenetwerk was het tekort aan oost-west verbindingen. Alle aanbevelingen zijn gedeeld in het Masterplanproces van Landschapspark Pauwels. 

Verbeterplan

Het hele verbeterplan is hier te bekijken

Routeapp

De werkgroep ontwikkelt tevens een app die fietsers de mogelijkheid biedt om zelf routes uit te stippelen. De app gaat ook voorzien in interessante informatie over de natuur en de cultuur langs de route. 

Contactpersoon

Herman Snell:   E:   snell.herman@gmail.com