Werkgroep Streekroutes Midden-Brabant

Deze werkgroep wil het aanbod van fiets- en wandelpaden in het landschap tussen Tilburg en Loon op Zand optimaliseren.

Kwaliteit verbeteren

Ze hebben de afgelopen periode benut om een QuickScan te maken van de kwaliteit van de routes. Hiervoor hebben ze vier wandelingen gemaakt in het doelgebied en in vergelijkbare gebieden met om te onderzoeken of bestaande informatieborden, wegwijzers en route-apps toereikend zijn. De voorlopig eerste conclusie is dat aanvullingen noodzakelijk zijn. Om dit te verbeteren is de werkgroep aan de slag met een verbeterplan, waar verfijnde route-apps onderdeel van uitmaken. Ook liggen er voorstellen op tafel voor verbetering van fietspaden en de aanleg van nieuwe fietspaden.  

 

Wat is nodig?

Er gaat in het vervolgproces veel tijd zitten in het voeren van gesprekken met partijen die kunnen helpen om de verbeteringen door te voeren.

 

 

Contactpersoon

Herman Snell:   E:   snell.herman@gmail.com